Мащаб и възвращаемост от иновативната реклама

С БИОборд можете да реализирате малко на брой и правилно насочени рекламни позиции, както и големи по обем кампании със силен "wow" ефект. Предимствата ни превръщат канала във възможност за добра възвращаемост на инвестицията.

Не винаги по-големият обем означава по-добри резултати. Всяка една индивидуална рекламна позиция може да постигне повече въздействие, тъй като ние поставяме рекламните инсталации на точното място, непосредствено пред погледа на вашата целева група потребители, и по-този начин те са много по-запомнящи се. При това без да заплащате за скъпо outdoor медийно покритие и без да се налага да отделяте от ценното си време за планиране на скъпо-струващи медия кампании на открито.

Зелена рекламаЕфектна реклама