Силно въздействие на нестандартната реклама

Нашите кампании се обсъждат на улицата и в социалните мрежи, и водят след себе си безценна реклама „от уста на уста”.

Хората обикновено обръщат внимание само на тези, които имат отличителен характер и ги интересуват пряко. Нашите комуникационни техники са точно такива. Те поднасят подходящото послание на подходящите хора чрез подходящо позициониране.

Предлагаме иновативни техники за комуникация, които се отличават от множеството. В същото време нашите рекламни позиции са нестандартни и разположение на неочаквани локации, а това ги откроява още повече на фона на останалата градска комуникация, която бълва от всякъде. Ограничение за големина или форма не съществува, а базирайки се на нашият опит и експертиза, знаем как да създадем качествено рекламно изображение с цел максимално добро възприятие.

Реклама със силно въздействие