Зелено кресло от трева за София

обратно в основна галерия »

В рамките на своята политика да реализираме ежегодно свежи социални проекти в полза хората и града, на 17 Септември 2013 година, Денят на София, подарихме на столицата оригинално зелено кресло от естествена трева, което засадихме в близост до централната алея на парк Оборище със цел да радва отпочиващите в парка хора.
Нашите проекти

Проекти на открито
Проекти на закрито