Предимства на зелената реклама

Нашето предимство е и Ваше предимство!
Иновативни, оригинални, устойчиви, в унисон с Вашата зелена корпоративна политика, висока възвращаемост на инвестицията. Това са само няколко от предимствата, които БИОборд предлага на своите клиенти.

Целенасоченост към специфична аудитория
Поради органичения в локациите традиционната външна реклама често не успява да достигне напълно до желаната аудитория. В сравнение с нея, БИОборд рекламата е силно целенасочена към крайния клиент не само заради гъвкавостта при избор на позициите. БИОборд притежава свойството да достига с точност до желаната зрителска аудитория с майсторски изобразени послания.

Пълноценно разпределяне на маркетинговия бюджет
Едно от най-важните неща за всяка компания е доброто балансиране на приходи и разход. Затова е важно да оправдаем адекватно разходите за всяка една комуникационна кампания на фирмата. При нас Вие можете да рекламирате чрез малко на брой рекламни позиции и в същото време да постигате много добър ефект, тъй като ние поставяме посланията, които Вие комуникирате, непосредствено пред погледа на клиентите Ви. При това без да заплащате за скъпо outdoor медийно покритие и без да се налага да отделяте от ценното си време за планиране на скъпо-струващи медия кампании на открито.

Забележителни и отличаващи се от множеството кампании
Комуникационните канали на БИОборд са силно въздействащи. Те са оригинални и неустоими, на разнообразни и неочаквани локации, визуално нестандартни и много впечатляващи. За тях се говори на улицата и в социалните мрежи, водят след себе си безценна реклама „от уста, на уста”, PR и прес-съобщения, предизвикват силен отзвук и позитивни отзиви, както навън, така и в онлайн пространството.

И не на последно място, БИОборд е зелен канал за комуникация
Независимо от вида на продукта или услугата, напоследък устойчивото развитие заляга на челна позиция за това как се възприема дадена марка. За да бъдете успешни, в крак с времето и да добавите стойност към компанията си, реалните действия към устойчивост и отговорен бизнес, са вече не само добро желание, но и необходимост, защото потребителят все по-често избира брандове с добре изграден позитивен имидж. Ние препоръчваме да подхождате с внимание, когато планирате и прилагате различните канали на открито, тъй като голяма част от традиционната външна реклама може да навреди и да подкопае основите на Вашия позитивен имидж. С БИОборд сте една крачка напред. Ние предлагаме високоефективна платформа за екологична комуникация и реклама, осъществена с натурални средства, естествени материали и мисъл за природата, при това с минимален отпечатък върху околната среда. Точно това, което търсите! И не забравяйте, че БИОборд е най-устойчивият рекламен носител на пазара!