Екологична реклама чрез рециклиран БИОборд

Upcycling BIOboard се нарича най-новият ни outdoor формат и както личи, негово име произлиза от названието на процес, който преобразува остатъчни суровини в нови продукти, обикновено с практическа и екологична стойност (за повече информация вижте: http://en.wikipedia.org/wiki/Upcycling). На български го наричаме рециклиран БИОборд, тъй като не съществува подходяща дума, която точно изразява процеса на upcycling. Докато еко БИОборда се изработва чрез почистване, зеленият БИОборд - от мъхове или трева, то рециклираният БИОборд се прави от ненужни вещи, опаковките или амбалаж (кенчета, стъклени бутилки, палета и други), под формата на обемни арт инсталации или изображения върху билборд конструкции. Така на практика посланието на даден бранд се изработва от съставни части на самия продукт. Затова ни се стори оригинално да Ви представим един общ поглед върху този формат чрез примерен проект за световно известна марка, а именно бутилка Кока-Кола, изградена от внушителните 10 000 броя кенчета на същия бранд. Презизползването на амбалаж не е ново за компанията, които успешно приложиха идеята на upcycling чрез ефектна еко сцена от палети, която екипът на БИОборд изгради и брандира със зелени мъхове през септември 2014 година за нашумялото последните години събитие "Моят зелен град".

На снимките в тази статия можете да видите няколко примерни проекта на нестандартни билборди или обемни инсталации от кенчета и консервни кутии, които правят думите излишни, а внушението от зелената комуникация и екологична реклама незабравимо.