Целенасоченост на иновативната рекламна комуникация

Чрез нашата медия можете да бъдете съвсем близо до Вашите клиенти. Традиционната реклама афишира необходимостта от излагане на посланията на точните места, но много често това не е така, тъй като желаната комуникация не достига до този, когото трябва, поради редица условности и ограничения на рекламния носител.

Използвайки нашите техники, не е проблем да таргетирате специфични групи потребители, към които се подхожда предимно индивидуално, а не толкова като към масова публика. Така Вие постигате една жизнено-необходима цел, а именно да осъществите двустранна комуникация с клиентите си.

Зелена реклама