Свържете се с нас

 • Административен офис
  София, България
  Панчарево, м. Градище
  ул. "21-ва" 119Б

  Тел: +359 898 43 84 03
  office@BIOboard.bg

 • Оперативен офис
  София, България
  Панчарево, м. Градище
  ул. "21-ва" 119Б

  BIOboard@BIOboard.bg

Нашите проекти

Проекти на открито
Проекти на закрито