Зелена реклама | Зелени стени | BIOboard

Без общински разрешителни за билборди чрез почистване (зелени графити)?

10.10.2013

Графитаджиите обикновено използват спрейове с боя или други химически средства, за да разполагат изображения върху фасади на сгради, което от своя страна води до разхищение на финансов ресурс от страна на собствениците за почистване им.

Противно на това, чистите или зелени графити са метод за маркиране на обществените повърхности с комерсиална или некомерсиална цел не как да е, а чрез почистването им. И тъй като бихме искали да ги отличим от познатите графити, графитаджии и други подобни формати, които законът приема като акт на вандалщина, ние ги наричаме - графити чрез почистване / зелени графити (идващо от зелени графити или рекламен билборд, изработен чрез почистване на настилката). Зелените графити чрез почистване е начин да рекламирате на открито оригинално, нестандартно, целенасочено към желаните клиенти и не на последно място - екологично.

Фирменият анализ в края 2013 година показа, че кампаниите, реализирани по този метод, са далеч по-малко в сравнение с всички останали канали за реклама, които е използвала агенцията ни по желание на клиентите ни. Зададохме си въпроса: защо това е така? Единственият логичен отговор, получен с ценното съдействие на наши клиенти, беше именно оскъпяването на зелените графити чрез почистване поради разрешителните от общините и до известна степен неясния регламент относно приложението на този тип рекламиране на открито.
Представете си само как изписваме името и контактите на популярна верига от автомивки върху замърсеното стъкло на автомобил (б.а. ето ви идея за кампания с хитър замисъл) или пък логото на популярен зимен курорт върху покрита със сняг кола на паркинга. Бихме ли искали разрешение за това? Едва ли! И то не поради липса на отговорност, а поради безобидния и безвреден характер на деянието. В общинските директиви за външна реклама се регламентират основно трайните рекламни конструкции и съоръжения, докато зелените графити са временни и безвредни послания (с трайност от 2 седмици до към месец според естественото замърсяване на настилката).
Иновативният метод за ефективна реклама едновременно почиства тротоара и ефектно комуникира Вашето послание. Съдейки от опита на чуждестранните ни партньори, никъде няма забрана за почистване на обществени настилки и обекти. Подобен текст не съществува в законовата уредба и у нас. Отговорността за разполагането на почистените билборди се поема от нашата фирма по договор. Допълнително ще се погрижим да съгласуваме кампанията с общинската администрация, за да осигурим достъп до определени локации, когато това е необходимо. 
Затова не се колебайте, а заявете своите кампании на открито още от сега и ще получите новите по-добри цени.
И не забравяйте девиза: Don’t be Boring! Be Remarkable…and Green!