Алкохолът е лош шофьор | Грин графити | Каменица АД | Зелени графити | BIOboard

Алкохолът е лош шофьор

Като част от дългогодишната социално-отговорна политика на „Каменица“ АД, кампанията всяка година бива провеждана в партньорство с правителствени и неправителствени организации с цел образоване на шофьорите и затвърждаване ролята на съществуващите закони

Фокусът на кампанията през 2015 г. е върху групата на младите шофьори между 18 и 24 години, които по-малко осъзнават рисковете от шофирането в нетрезво състояние, както и имат по-малко опит в управлението на автомобил. Затова основното предизвикателство беше да се достигне до тази специфична група от потребители по най-добрия начин и да се провокират с актуалното послание "Ако си супер шофьор, не карай пил!"

Идеята на клиентите беше да комуникират своето послание в максимална близост до паркинги, гаражи и паркоместа в столицата и да информират обществеността чрез нетрадиционен канал.  Рекламата на открито чрез зелени графити (green graffitiили т.нар био-борди постига максимално добра целенасоченост благодарение на практически неограничените възможности за местоположение на посланията. 

За кампанията: „Алкохолът е лош шофьор“ е социално-отговорната кампания на Каменица АД 

Задачата: Да се провокират  младите шофьори между 18 и 24 години с актуалното послание "Ако си супер шофьор, не карай пил!"

Идеята: Послнието да се комуникира в максимална близост до паркинги, гаражи и паркоместа 

Предизвикателство и изпълнение: Да се предложат на клиента множество подходящи за целите на кампанията локации в град София и да се разположат еко графити с размер около 3-4 кв.м в рамките един ден върху тротоарите, в максимална близост до паркоместа.