Брандиране в офиса на Пощенска банка | BIOboard

Брандиране в офиса на Пощенска банка

В хармония със своята силно изявената зелена политика, Пощенска банка потърси екипа на БИОборд, за да предложим идеи за ефектно и зелено брандиране на ключови места в тяхната енергийно оптимизирана сграда. БИОбордът с естествени камъчета (pebbles BIOboard) беше съобразен с особеностите на офисните пространства и беше само едно от проектните предложения, които подадохме към "зеления" ни клиент. Натуралният брандинг се превърна в поредна стъпка на банката към изграждането на един истински зелен имидж в публичното пространство.