Леден БИОборд | Нестандартна реклама | Билборд от лед | BIOboard

Леденият БИОборд

Леденият БИОборд представлява екологична инсталация, изградена от кристално прозрачен лед. Формата и големината на ледените структури могат да варират според идеята на кампанията, а възможността за вграждане на различни предмети във вътрешността му го превръщат една неповторимо естествена и оригинална "витрина" за публично представяне и нестандартна комуникация на Вашия продукт.

Леденият БИОборд може да се прилага както по време на студените месеци, в тон със зимния дух, така и през топлите сезони, когато ледените блокове силно контрастират на фона на летните емоции, a екологичните характеристики на БИОборда се обусляват от факта, че е изграден единствено и само от вода и от нулевия отпечатък върху околната среда след неговото разтопяване.

Трайността на ледените блокове при летни температури до 25-30 градуса без пряка слънчева светлина е около 2-3 дни. При температури до 12 градуса се запават поне една седмица до 10 дни. При зимини температури около нулата или по-ниски не се топят.

Повече снимки на подобни инсталации можете да видите на адрес: http://1000things-london.com/11-ice-bar/ или на адрес: http://www.brandspace.com/insight-blog/experiential-marketing/experiential-marketing-7-up-giant-ice-cubes/