TELUS International Europe | Зелена реклама | Зелени графити | BIOboard

TELUS International Europe: JOIN OUR TEAM

Нашумялата напоследък с привлекателните работни условия компания TELUS International Europe покани млади и амбициозни хора да се присъединят към енергичния им екип чрез нестандатния канал на открито БИОборд. В желанието си да реализират атрактивна  комуникационна кампания и едновременно с това да насочат своето послание към специфична студентската аудитория, Телус се възползваха от най-силните предимства на зелената реклама чрез почистване (зелени графити), а именно оптимална комбинация между мащаб, добра целенасоченост и богати възможности за игра с публиката.

За да покрие максимално голяма студентска аудитория на 29 септември 2014 година - след старта на академичната година на УНСС и в Софийски университет, екипът на БИОборд разположи над 20 броя еко щампи, т.нар. Green graffiti с характерна за Телус графична визия и приветливо послание. Почистените графити бяха разположени на входа на градинката на театър Иван Вазов, ключови локации в Студентски град, около Ректората на СУ и спирката на Плиска.

За кампанията: TELUS покани млади и амбициозни хора да се присъединят към техния екип чрез нестандатния канал на открито БИОборд

Задачата: Използвайки само шаблон и вода под налягане да се  поставят  почистени щампи с интересно послание от Телус

Идеята: В желанието си да реализират атрактивна комуникационна кампания и едновременно с това да насочат своето послание към специфична студентската аудитория, Телус избраха графити с почистване

Предизвикателство и изпълнение: Екипът на БИОборд разположи над 20 броя еко щампи, т.нар. Green graffiti с характерна за Телус графична визия и приветливо послание на ключови места в София

Непосредствено след разполагането на зелените принтове, БИОборд и креативният екип на Телус обявиха награда за този, който публикува местоположенията на най-голям брой рекламни щампи. Играта предизвика допълнителен интерес и създаде предпоставки за интерактивност с феновете в социалните мрежи