Astellas Oncology | Зелена реклама | Зелено брандиране | BIOboard

Зелено брандиране за събитие на Astellas Oncology

На 30 октомври 2015 година се проведе представително събитие на онкологичната дивизия на фармацевтичния гигант Astellas в сградата на Софийска Опера, което събра десетки водещи лекари специалисти. За да брандира зоната пред емблематичната сграда и да направи впечатление на гостите по най-добрия начин, организаторите на събитието се спряха на нестандартно решение за зелено брандиране и реклама, наречено pebbles graffiti. Така задачата на екипът на БИОборд беше да проектира и изработи, чрез техниката pebbles graffiti,  логото на Astellas Oncology посредством естествени материали - декоративни камъни с различни цветове и трева.

Оригиналното лого постигна своята крайна цел, удивлявайки гостите на събитието и беше повод за положителни коментари и споделени впечатления.