Зелен билборд | Банкя Twist Bottle | Зелени графити от мъх | BIOboard

Зелен билборд, Зелени графити

Зелен билборд от мъх за Банкя Twist бутилка

През май 2015 год. Банкя представи иновативната си Twist бутилка. Както обикновено, зелената и екологична визия е основен приоритет за Банкя.  За поредна година комуникационната кампания на открито заложи на естествените съставки, в частност - зелени графити от мъх, които БИОборд инсталира върху няколко билборд съоръжения в столицата, под формата на зелени листа. Кампанията протече в рамките на един месец като по средата на периода растенията бяха подмени с нови с оглед по-свежата визия на рекламното пано от зелени графити от мъх.

За кампанията: Иновативната Twist бутилка представена от Банкя чрез зелени графити от мъх

Задачата: Реализиране на няколко екологични и зелени билборд съоръжения в столицата

Идеята: Банкя заложи на естествените съставки- зелени горски мъхове, за да реализира една ефектна и екологична комуникационната кампания на открито

Предизвикателство и изпълнение: Да се предложат на клиента множество подходящи билборд локации в град София, върху които да се монтират зелени листа от естестен горски мъх и поддръжката им в рамките на кампанията