Лампи от скандинавски мъх | Зелена реклама | Зелени стени | BIOboard

Осветителни тела със скандинавски мъх

Живи лампи от естествен мъх

За основа на първите две тела от серията живи лапми са ползвани светодиодна камбана и диск с две светещи повърхнини на Philips Lighting. Те са с подходяща за облицоване повърхност и форма и не излъчват топлина. Облицовани са съответно със син и червен естествен мъх.

В естествената си среда скандинавският мъх расте в бял цвят и точно това позволява оцветяването  му в различни цветове, посредством органични оцветители.

Живите лампи са изложени в шоурумa на Бронлайт и очакват новите си собственици.

Адрес: кв. Манастирски ливади, ул. Казбек 57,  град София, Бронлайт ЕООД

Вид на зеленото покритие: Скандинавски мъх BIOboard

Цвят на покритието: Светло син и червен (ice blue and red)